Wie en wat zijn we?

EEN GARANTIE VOOR EEN GEZONDE NUTTIGE EN AANGENAME VRIJE TIJDSBESTEDING VOOR HET GANSE GEZIN

• Jeugdwerking (5 tot 18 jaar) op zaterdagnamiddag met dans, creatief atelier, cultuuruitstappen, wandelingen, ontspanningsweekends …
• Jongerenwerking (12 tot 30 jaar) met toneelkring, sportactiviteiten, ontspanningsweekends, ontmoetingsmomenten …
• Volwassenenwerking (tot 99 jaar) met toneel, dans, wandelen, fietsen, voetbal, reizen, weekends, feesten …
• Infoblad, verzekering, korting in natuurvriendenhuizen, korting bij Willebroekse handelaars … en vooral … een goede en kameraadschappelijke sfeer.

Naturfreunden Internationale

Natuurvrienden Nationaal en ATB De Natuurvrienden Willebroek zijn aangesloten bij de Naturfreunden Internationale.

Missie van de Naturfreunden Internationale:

De Naturfreunde Internationale (NFI), opgericht in 1895, is een van de grootste niet-gouvernementele organisaties ter wereld met 350.000 leden. Onze leden zijn actief in lokale groepen/afdelingen en worden vertegenwoordigd door regionale, staats- en federale organisaties.

De Naturfreunde Internationale (NFI) is de overkoepelende organisatie van ongeveer 45 nationale lid-organisaties en lid van de Green 10, een platform van de tien grootste Europese milieu-Ngo’s (niet- gouvernementele organisaties).

Internationaal, ecologisch en sociaal!
De Natuurvrienden Internationale is een democratisch georganiseerde beweging die ecologische en sociale beleidskwesties bevordert. Het doel van onze activiteiten is om het milieu en de samenleving duurzaam te ontwikkelen op regionaal, nationaal en mondiaal niveau.

Wij staan voor:
1. Ecologisch en sociaal gepast ontwerp van toerisme en vrijetijdsbesteding
2. Bescherming van het natuurlijke en culturele erfgoed
3. Internationaliteit en solidariteit

Wij zijn toegewijd aan:
1. Ervaring van de natuur voor iedereen
Vrije toegang tot de natuur voor alle mensen is altijd een centrale zorg geweest van natuurliefhebbers. We bevorderen het inclusieve leven van de natuur met concrete activiteiten en campagnes.

2. Duurzaam toerisme
Wij zetten ons in voor de ecologisch, sociaal en cultureel compatibele ontwikkeling van het toerisme.

3. Natuurbeleid
Wij onderwijzen biodiversiteit en motiveren u om te genieten van een doordacht verblijf in de natuur.

4. Klimaatbescherming en klimaatrechtsvaardigheid
We verhogen de bewustwording van klimaatbescherming en organiseren campagnes voor meer klimaatrechtsvaardigheid.

5. Duurzame regionale ontwikkeling
Wij ondersteunen regio’s met concrete activiteiten bij het tot stand brengen van duurzaam toerisme.

6. Diversiteit en interculturele uitwisseling
We initiëren interculturele projecten en ontmoetingen en zijn toegewijd aan een respectvolle coëxistentie.

7. Een sterk maatschappelijk middenveld
We bevorderen maatschappelijke betrokkenheid en sociale en ecologische verantwoordelijkheid.