Reizen: ATB Reisgroep

HOE WERKT HET SPAARFONDS?
Zodra de reissom voor een reis is bepaald kan de deelnemer enkele maanden vooraf beginnen sparen om de reissom bij mekaar te sparen. Zo dient de reissom niet IN EEN KEER bij inschrijving betaald te worden maar door maandelijkse, lagere bedragen samengesteld worden. Zo komt dikwijls ook elke reis binnen het bereik van iedereen en is een grote hap uit het maandelijks budget afgewend!
Bij eventuele, gemotiveerde verhindering om aan de reis deel te nemen blijft, als onze eigen annuleringsverzekering en deze van reisagentschap de annulatiereden aanvaard, uw gespaarde bedrag beschikbaar voor terugbetaling.

Citytrips:
• In het voorjaar (mei -juni) wordt meermaals een reis ingericht naar een stad of streek die voor of door onze leden aantrekkelijk of gekozen is.
• De reis is cultureel, historisch en toeristisch met begeleiding van een reisgids en groepsleider.
• We verbijven half pension in hotel of pension dat beantwoord aan onze prijskeuze.
• De verplaatsing gebeurd met reisbus (minimum 3O deelnemers) of met openbaar- of vliegvervoer naargelang de afstand naar het gekozen reisdoel.

55+ najaarsreis:
• Tijdens de eerste midweek van oktober organiseren we voor de 55+ leden, of die dit worden, een ontspanning- cultuurreis.
• We reizen binnen Europa met op halve dag bereikbare afstand.
• We verblijven in VOL pension in een hotel ***+ (half pension in hotel en lunchen op locatie).
• Verplaatsing is met reisbus (minimum 30 deelnemers) met begeleiding van reisgids en groepsleiding.

Familieweekends:
• Weekends van Pasen en Sinksen zijn traditionele ontspanning- weekends ,van vrijdagavond tot maandagmiddag, respectievelijk aan Zee en de Ardennen.
• 3e Weekend van Augustus is er wandelweekend (van vrijdagmiddag tot zondagnamiddag) in Natuurvriendenhuis te Arimont/Malmedy, met zelfverzorging en/of restaurantbezoek.
• Het 2e weekend van december organiseren we een “All-in Weekend” in Natuurvriendenhuis te Arimont/Malmedy, een VOL-pension verblijf met culinaire toets en natuurbeleven!

Onze ATB reis-attitude:

Initieel is onze organisatie, A.T.B. ( ARBEIDERSTOERISTENBOND) De Natuurvrienden, ontstaan uit de strijd van de arbeiders voor het recht op “betaalde vakantie” en om deze te kunnen doorbrengen in een natuurlijke en gezonde omgeving.

Hiermee onverbrekelijk verbonden was de gelijklopende agitatie tegen de privileges van enkele bevoorrechte bevolkingsgroepen die zich als “uitverkorenen” exclusief de gezonde en rustgevende gebieden toe-eigenden.

Vanuit deze periode dateert ook de natuurvrienden begroeting “Berg Frei”, het credo van de Oostenrijkse pioniers van de natuurvriendenbeweging. Hiermee eisten zij het recht op een openstelling van de natuur “voor iedereen”. Finaal blijven wij deze idealen nog steeds nastreven met respect voor het milieu en alle regels die betrekking hebben op het natuurbehoud en de instandhouding hiervan.

Deze oorspronkelijkheid wordt ook behouden bij de organisatie van groepsreizen, uitstappen en vakanties. Ook nu richten wij deze uitsluitend in om onze leden de gelegenheid te bieden om onder de beste voorwaarden hieraan deel te nemen. Bij A.T.B. is de zuivere kostprijs dan ook gelijk aan de deelnemingsprijs.

Zacht toerisme en meest ecologisch verantwoord reizen blijven als belangrijkste doelstellingen voorop staan in ons eigen reisprogramma.