Ons ledenblad

Vier maal per jaar verschijnt ons ledenblad. Hierin verzamelen we de laatste nieuwtjes en informatie over al onze activiteiten. Ook toeristische informatie, culinaire weetjes en cultuurtips krijgen een plaatsje. Dankzij deze publicatie blijf je op de hoogte van het reilen en zeilen van onze vereniging.

 

Achter de schermen van onze vereniging: drukken van het ledenblad

Milieuvriendelijke info:
Als milieuvriendelijke vereniging kunnen wij niet anders dan blijven ijveren voor een gezonde, groene omgeving en vinden wij het tevens onze taak om onze ecologische voetafdruk ook zo klein mogelijk te houden en daaraan te blijven werken.
Vanuit dit thema, en tevens om het onnodig kappen van bossen te minimaliseren, willen wij deze belangrijke toekomstproblematiek doortrekken naar ons ledenblad en kunnen hier dan ook ons steentje toe bijdragen door zoveel mogelijk ons ledenblad elektronisch te verzenden.

Ook plaatsen wij een link naar het ledenblad op de startpagina van onze website zodat onze leden het via deze weg kunnen raadplegen.

Diegenen die niet over een computer beschikken en/of geen internet hebben en dus niet van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken, blijven het ledenblad gewoon verder in de brievenbus ontvangen.