Lidmaatschap

September 2023 betekent een frisse start voor onze vereniging. Dit is nieuw:

  • We verlagen het lidgeld naar 15 euro per lid, met een maximum van 50 euro per samenwonend gezin. Alle leden betalen hetzelfde lidgeld, er zijn geen categorieën meer.
  • We innen de lidgelden per seizoen van september tot en met augustus, niet meer per kalenderjaar. Leden betalen dus telkens rond de zomer, voor de start van het nieuwe seizoen vanaf september.
  • Jonge leden betalen vanaf het seizoen waarin ze 4 jaar worden. 

Door deze vernieuwing was iedereen gratis lid van onze vereniging van januari tot en met augustus 2023.

In de zomermaanden nodigen we onze leden uit om hun lidmaatschap te vernieuwen, zodat ze ook vanaf september kunnen blijven genieten van ons ruime activiteitenaanbod. De vele activiteiten waaraan je kan deelnemen zijn terug te vinden op deze website en in ons ledenblad. Naast deze activiteiten krijgt iedereen voor het lidgeld ook extra’s bij evenementen, een verzekering bij activiteiten en een gratis nieuwjaarsreceptie.

Al de betalingen van lidgelden gaan via de rekening BE30 0682 3182 8411 ATB Willebroek.

Zijn er wijzigingen in je gezinssituatie of wil je meer info, contacteer Vera Beckers via 0494 39 59 03 of mail ons via info@atbwillebroek.be.